Groei richting

De richting is bepalend voor het geheel. Vaak zie organisaties die in beweging zijn. Beweging als basis is goed. Beweging met richting is effectief. De drie vragen die dan ook altijd beantwoord zouden dienen te worden zijn?

  • Waar dient de organisatie over vijf jaar te staan?
  • Welke mensen heb je daar bij nodig?
  • Wat vraagt dat van jou als leider van de organisatie, met name in je eigen rol?

De groei richting kan alleen dan geborgd worden wanneer je een plan maakt. Anders is het wildgroei. Het nadeel van wildgroei is dat het alle kanten uitgaat en vaak uitsterft. Immers tijdens de onbedoelde groei zijn middelen (talenten, mensen, geld, bronnen) gebruikt of verbruikt die eigenlijk later nodig waren.

Met andere woorden kies voor de eigen groei, door richting te geven en de groei te begeleiden.