Bedrijven gaan failliet door falend inzicht

De stelling dat bedrijven door een neergaande markt onderuit gaan klopt mijn inziens maar gedeeltelijk. Want hoe zou het kunnen dat bedrijven in de groei dan failliet gaan? Falend inzicht is een belangrijkere reden. En welk inzicht is er nodig? Waar richt je je op als het gaat om de informatie? Welke informatie is nodig? In diverse discussies die ik mocht hebben met financials beaamde ze dit ook, tja natuurlijk. Het is wel zaak dat je daarbij en strategie hebt en je laat begeleiden.

Zelf hanteer ik daarin altijd drie hoofdpunten:

  • Verlies en Winst (operationeel), de operationele stand van zaken, meer het kostenpatroon
  • Sales informatie (sales), de opbouw van de orderportefeuille
  • Cashflow (financieel), de snelheid en zekerheid van waaruit betaald kan worden

Wanneer we die drie dan onder de loep nemen dan gaat het nog wel eens fout doordat het inzicht er niet is. De bovenstaande staan t.o.v. van elkaar in volgorde maand, week, dag. En welk inzicht krijg je dan?

Verlies en Winst

Eigenlijk geeft dit de achteruitkijkspiegel weer. Wanneer hier verassingen op staan dan zijn er een paar zaken aan de orde. Allereerst vaak dat de kosten niet inzichtelijk zijn gemaakt of door de handen glippen. Een middel is dan te zorgen dat alle facturen geaccordeerd dienen te worden. En dat kosten bepaalde data binnen dienen te zijn. Het tweede deel is dan vaak de personele lasten.  Men kan het wel druk hebben maar wat is de RUI (rendement uit inzet)? Met andere woorden wat is de arbeidsproductiviteit, vooral voor arbeidsintensieve bedrijven noodzakelijk.

Deze rapporten zouden maandelijks, kort op de maand, beschikbaar moeten zijn.

Sales informatie

De sales informatie dient twee zaken weer te geven. De huidige portefeuille waarin weergegeven wordt de opbouw in omzet, marge en soort afname van diensten / producten. Ten tweede dient het de RAM informatie weer te geven. Relatie Acquisitie Management (RAM) geeft weer welke zaken er in de suspects, prospects, hot prospects en 0-relaties voorkomen. Met andere woorden wat ga ik verkopen in de toekomst? Hoe zien de kansen eruit? Wat betekent dat voor de keuzes die ik nu dien te maken?  Eigenlijk het voorruit van de auto, daar kun je goed mee zien welke weg je opgaat.

Hierin is het zaak om de informatie te koppelen aan sales mensen. Immers deze worden geprikkeld door de doelstelling, maar dienen daarin ook afgerekend te worden.

Cash Flow

De Cash Flow van de organisatie hoeft niet altijd met moeilijke schema’s en prognoses. Kijk gewoon, zoals je dat thuis ook doet, op je bankafschrift en bekijk die iedere dag. Wanneer je hier wel meer mee wenst te doen is het heel simpel om de twee posten debiteuren en crediteuren op een rijtje te zetten naar betalingstermijn. Het lijkt simpel maar wie doet het. En dan zal vaak opvallen dat de debiteur termijnen niet behaald worden.

Juist het najagen van debiteuren leidt tot een goede cashflow. En verlaging van kosten. Immers geld lenen kost ook geld. Hiermee gezegd hebbende dat een slechte liquiditeit geld kost.

Kijk dagelijks naar je rekening en in moeilijke(re) tijden wekelijks naar je cashflow.

Kortom drie middelen en aandachtsgebieden. De conclusie zal zijn dat het inzicht zorgt dat je uit de faillissement molen wegblijft. Tijd voor inzicht dus.

Meer weten of gewoon eens samen door de status heen lopen? Ik maak graag een afspraak.

Groei richting

De richting is bepalend voor het geheel. Vaak zie organisaties die in beweging zijn. Beweging als basis is goed. Beweging met richting is effectief. De drie vragen die dan ook altijd beantwoord zouden dienen te worden zijn?

  • Waar dient de organisatie over vijf jaar te staan?
  • Welke mensen heb je daar bij nodig?
  • Wat vraagt dat van jou als leider van de organisatie, met name in je eigen rol?

De groei richting kan alleen dan geborgd worden wanneer je een plan maakt. Anders is het wildgroei. Het nadeel van wildgroei is dat het alle kanten uitgaat en vaak uitsterft. Immers tijdens de onbedoelde groei zijn middelen (talenten, mensen, geld, bronnen) gebruikt of verbruikt die eigenlijk later nodig waren.

Met andere woorden kies voor de eigen groei, door richting te geven en de groei te begeleiden.

Oei ik groei

Jonge mensen die een ontwikkeling doormaken vragen mij wel eens wie is jouw coach? Goede vraag. Want allereerst, dat schreef ik al in de blog “Een goede coach heeft grijze haren”, bestaan er maar weinig echte coaches. Mensen die vragen stellen en dat op een dusdanige manier doen dat de persoon die coaching ontvangt van zijn of haar eigen antwoorden beter wordt. Mentoren en ervaringsdeskundige daarentegen heb ik wel heel veel. Mensen waar ik iets van mag leren. En natuurlijk boeken, lezingen en trainingen. Want onderhoud is behoud…..je kunt best succesvol zijn, echter de wereld om je heen verandert met de minuut. Dus onderhoud, dat is vaak onderhoudend, je zelf goed.

Tja dan heb je nog niet veel zul je zeggen. Wat moet je daarmee als jong mens? Nu de lessen die ik zou kunnen delen gaan over zelfreflectie. Waar sta je en wat kun je nog leren? Of waar liggen je uitdagingsgebieden en talenten, zeker als leider en manager. De basis daarbij is voor mij altijd de driehoek van proces, gevoel en resultaat. Zonder die drie pijlers is een organisatie en dus de leider, want zonder mensen geen organisatie, niets. De mens staat daarin centraal. Visueel ziet dat er als volgt uit.

Proces Gevoel Resultaat met mens

 

Het geeft weer dat je jezelf centraal stelt en alle aspecten van een organisatie benadrukt. Niet als ego centraal stellen natuurlijk maar in je eigen reflectie. De resultaat, financiële kant en cijfers, maar ook de proces, planning van je (hunam)resources en operationele gang en natuurlijk de gevoelskant vaak gekoppeld aan de relaties die je bouwt in de sales. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Heb je geen aandacht voor de mensen dan maak je geen resultaten, deel je de resultaten niet met de mensen weten ze niet wat ze ervoor moeten doen en hebben ze er dus geen gevoel bij. Ben je niet goed voor je relaties hoef je geen operationele zaken te regelen. Kortom waar liggen je eigen vaardigheden? Waar ligt je talent? Waar moet je je jezelf ontwikkelen?

Daarbij komen vaak ondernemers naar me toe die aangeven een timemanagement uitdaging te hebben. Ik ben daar niet van overtuigd. Ze hebben last met prioriteiten stellen. Immers als je weet wat je organisatie nodig heeft dan is dat jouw prioriteit. Hebben je mensen hulp nodig, dan stop je daar tijd in. Leuk als eigen verhaal om daar aan toe te voegen is dat eigen collegae zich verontschuldigen dat ze storen. Ik heb lang gedacht waarom dat dit echt aan mij ligt. Dat is wel zo, je moet namelijk uitleggen dat als zij niet verder kunnen jouw organisatie, waar je voor staat en gaat, niet verder groeit. Dus dat er maar één primaire taak is: de mensen die met je werken de ruimte, kennis en kunde geven.

Oei ik groei wordt dan in mijn ogen verholpen. Waarbij groei altijd pijn doet en littekens over kan laten, maar weerstand (pijn) is leerstand zou een mentor van mij zeggen en is zo waar als het er staat.